Wystawiane recept obywatele Ukrainy


Aby wystawić receptę obywatelowi Ukrainy zgodnie z specustwą – (należy zweryfikować uprawnienia wg spec ustawy ) w przypadku kiedy dany pacjent podlega ustawie można wystawić receptę z refundacją wybierając odpowiednie uprawnienie IN. Samo wybranie uprawnienia nie spowoduje automatycznie zmiany odpłatności dlatego odpłatność należy wybrać ręcznie jeżeli ma być inna niż 100 %.

Weryfikacja uprawnień:

Weryfikacja uprawnień do świadczeń medycznych dla osób uprawnionych na mocy specustawy

 1. PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE SPECUSTAWY (od 24 lutego do 11 marca 2022 roku) na podstawie każdego dokumentu, który potwierdza tożsamość, m.in.:
 1. paszportu obywatela Ukrainy ze stemplem Straży Granicznej RP,
 2. zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP,
 3. dowodu osobistego,
 4. prawa jazdy,
 5. aktu małżeństwa,
 6. aktu urodzenia,
 7. innego dokumentu poświadczającego status ukraińskiego obywatelstwa, przekroczenia granicy, miejsce przekroczenia granicy; status małżonka obywatela Ukrainy, pokrewieństwo w przypadku najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka.
 • PO WEJŚCIU W ŻYCIE SPECUSTAWY (od 12 marca 2022 roku) dodatkowo na podstawie:
 1. specjalnego numeru PESEL nadawanego obywatelom Ukrainy[1],
 2. e-dokumentu (osoby pełnoletnie, które zarejestrują się w gminie i zostanie nadany im numer PESEL oraz założą profil zaufany, mogą aktywować e-dokument poświadczający status osoby uprawnionej)[2],
 3. wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby uprawnionej (zawiera: imię i nazwisko, numer PESEL)[3].

[1] Od 16 marca 2022 roku

[2] Jak wyżej

[3] Jak wyżej