E-recepta

W ramach naszych usług wdrażamy erecepty prosimy o kontakt

eRecepta – dostępna bezpłatnie w mMedica.

Wersja 6.0 aplikacji mMedica wprowadza możliwość wystawiania elektronicznych recept (tzw. e-Recepty), stanowiących cyfrową wersję obecnie używanych recept papierowych. Dzięki temu wszyscy użytkownicy mMedica mogą dostosować się do wymogów prawnych dotyczących e-Recept.

Wystawianie recepty elektronicznej jest bardzo podobne do wystawiania recepty papierowej. Różnica występuje dopiero na końcowym etapie wypisywania recepty, gdzie dotychczasowy wydruk zastępowany jest przez utworzenie recepty w formie elektronicznej i wysłanie jej do systemu P1.

Użytkownik po dodaniu leków na receptę, zamiast wybrania przycisku „Drukuj”, wybiera przycisk „Wyślij receptę”. Cały proces wysyłania eRecepty jest zautomatyzowany i nie wymaga dodatkowych działań ze strony lekarza. W praktyce jest znacznie prostszy i szybszy niż wykonie wydruku.

eRecepta formatka

 Po poprawnym wysłaniu eRecepty do systemu P1, mMedica wyświetli wizualizację recepty: 

eRecepta wydruk

Podczas wizyty pacjent otrzymuje wydruk informacyjny zawierający 4-cyfrowy kod, który umożliwia realizację e-Recepty w aptece. Jeżeli pacjent posiada konto IKP, to może otrzymać e-mail lub SMS z kodem i nie jest wtedy wymagane tworzenie wydruku informacyjnego.

eRecepta schemat