Stomatologia zasady umiejscowienia dla procedur

W celu umożliwienia Świadczeniodawcom sprawnego i prawidłowego rozliczenia umów w rodzaju Leczenie Stomatologiczne, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia podaje zaktualizowane zasady weryfikacji umiejscowień.

Uwaga! Traci moc Komunikat w sprawie sprawozdawania w raportach statystycznych umiejscowienia wykonania świadczeń stomatologicznych, opublikowany na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 9 maja.2014 r.

2014_10_03_umiejscowienia