Szkolenia

Oferujemy dwa rodzaje tego typu szkoleń:
• Szkolenia indywidualne
• Szkolenia grupowe

Szkolenia indywidualne – prowadzone w formie warsztatów między uczestnikiem, a trenerem. Tryb ten zapewnia wysoki stopień indywidualizacji, dopasowanie materiału do do tempa oraz potrzeb danego uczestnika.

Szkolenia grupowe – prowadzone w formie warsztatów między trenerem, a wieloma uczestnikami. Trener przekazuje wiedze z zakresu pracy w programie mMedica dopasowując tematykę do aktualnych potrzeb uczestników.

Orientacyjny zakres szkoleń:

1. Rejestracja
a) Tworzenie harmonogramów pracy personelu medycznego.
b) Wprowadzanie danych pacjenta do programu.
c) Rezerwacja wizyty pacjenta z wyprzedzeniem.
d) Tworzenie kolejek.
e) Wprowadzanie pacjenta do kolejki (aos).
f) Rezerwacja wizyty pacjenta.

2. Obsługa wizyty
a) Wystawianie skierowań.
b) Wystawianie recept.
c) Wystawianie zapotrzebowania na Środki pomocnicze.
d) Wystawianie zwolnień
e) Rozliczanie wizyty za pomocą modułu gabinet.

3. Rozliczenia
a) Portal Świadczenidawcy
b) Tworzenie raportów rozliczeniowych z poziomu programu.
c) Wysyłka raportów rozliczeniowych do NFZ
d) Korekty z NFZ

4. Moduł komercja
a) Wprowadzanie usług komercyjnych do programu.
b) Tworzenie cenników usług komercyjnych w programie.
c) Wprowadzanie umów z kontrahentami do programu.
d) Obsługa wizyty komercyjnej.
e) Rozliczenia wizyt komercyjnych.

5. Moduł Stomatologia
a) Obsługa modułu stomatologicznego.
b) Rozliczenia ze stomatologii.

W sprawie omówienia szczegółów prosimy o kontakt z Tomaszem Wimmer tel 693418000 email:biuro@tomexsystem.pl