Stomatologia – świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego 1.2

W wersji 5.4.1 aplikacji mMedica została zaimplementowana zmiana zgodnie z zarządzeniem Nr 51/2016/DSOZ
Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju
leczenie stomatologiczne. Dodana została obsługa sposobu wyliczania krotności pozycji rozliczeniowej wg WKW
(świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego 1.2).
W celu rozliczenia pozycji rozliczeniowej poprzez współczynnik 1.2 należy:
1. Przejść w szczegóły pozycji rozliczeniowej
2. W polu słownikowym „Sposób rozliczenia” wybrać wartość „Świadczenie rozliczane według współczynnika
korygującego (wiek)wsp stom1

3.Wybranie przycisku „Zatwierdź” spowoduje przeliczenie wartości w polu „ Kr rozliczeniowa” przez
współczynnik 1.2. W wyniku tej operacji liczba jednostek rozliczeniowych sprawozdanych do systemu
OWNFZ będzie iloczynem wartości w polach „Waga” i „ Kr. Rozliczeniowa”.

wsp stom2

Należy poprawić wszystkie świadczenia dla dzieci i młodzieży od początku lipca   !!!!

Poniżej zestawienie świadczeń  gwarantowanych w stomatologii.

świadczenia gwarantowane stomatologia